top of page

ประวััติของชาอู่หลง

           ชาอูหลงที่เรารู้จักในวันนี้เป็นผลมาจากการวิวัฒนาการอันยาวนาน   เริ่มเมื่อ ค.ศ.


618-907  มีีต้นกำเนิดในช่วงสมัยราชวงศ์ถัง ในภูมิภาค Beiyun จากภูเขา Feng Huan มณฑลฝูเจี้ยน
                  และเป็นที่รู้จักครั้งแรกใน ชา Beiyun

960-1279 เนื่องจากชา Beiyun มีคุณภาพดีและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ จึงใช้เป็นเครื่องบรรณาการ

                  ครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ซ่ง และในประเพณีของการให้เครื่องบรรณาการนั้น​ แต่ละภูมิภาคชา

                  ก็จะได้รับการคัดเลือกโดย จักรพรรดิในการผลิตชา หลังจากนั้นจะเอาชาเป็นของขวัญให้กับ

                  ราชสำนัก ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติมากและก็ดีมากสำหรับธุรกิจ

ในเวลานั้น เจ้าหน้าที่รัฐบาล พระสงฆ์ และนักวิชาการเริ่มเข้าเยี่ยมชมและอพยพไปยังมณฑลฝูเจี้ยน และเกิดความประหลาดใจกับรสชาติที่ิิเข้มข้นของชาจากภูเขา Wuyi ดังนั้น ชาเหล่านี้จึงเป็นที่รู้จักว่า ชา Wuyi หรือชาหน้าผา เมื่อจักรพรรดิได้ยินชาที่ยอดเยี่ยมนี้ จึงได้ใช้ชา Wuyi นี้เป็นเครื่องบรรณาการ ชาชนิดนี้จึงเป็นชาที่มีชื่อเสียงมาก

1368 - 1644  ชื่อเสียงของชา Wuyi กระจายไปกว้างและไกลและยังคงถูกกำหนดให้เป็นเครื่อง

                        บรรณาการชา ตลอดในสมัยราชวงศ์หมิง  และราชวงศ์ชิง (1644 - 1911)

1725   ผู้ผลิตชาในภูมิภาค An Xi มณฑลฝูเจี้ยน ได้ดัดแปลงวิธีการทำชาดั้งเดิมแบบ Wuyi และ

            ปรับปรุงเทคโนโลยีในการพัฒนาชาใหม่ กลายมาเป็น ชาอูหลง

1796 - ปัจุบัน   ชาอูหลงเป็นที่รู้จักในภาคเหนือของมณฑลฝูเจี้ยน ไต้หวัน และไปยังภาคเหนือของ

                         ประเทศไทย
                        
              
          ทุกวันนี้ในแต่ละภูมิภาคจึงมีชาอูหลงที่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองbottom of page